80.00

Η μονάδα διαχείρισης πίεσης Automatic control είναι ελέγχει την αντλία σας, σε οικιακά συστήματα παροχής νερού και σε συστήματα ενίσχυσης πίεσης.

Η μονάδα Automatic control εκκινεί την αντλία με την επίτευξη της πίεσης εκκίνησης και διατηρεί τη λειτουργία για όσο υπάρχει ροή.
Παρέχει προστασία από την ξηρή λειτουργία.
Ο συγκεκριμένος ρυθμιστής δίνει την δυνατότητα ρύθμισης μέσω πλήκτρων στην οθόνη τόσο της πίεσης εκκίνησης της αντλίας (από τα 1 έως 5 bar) όσο και την πίεση παύσης της αντλίας (από τα 1,5 έως 8 bar).
Αυτό βοηθά στην εξατομίκευση στους διάφορους τύπους εγκατάστασης και στα επιθυμητά επίπεδα.

Τύπος Προϊόντος
Series
Ρύθμιση Πίεσης
Πίεση εκκίνησης
Ένδειξη πίεσης