50.00

Η μονάδα διαχείρισης πίεσης Automatic control ελέγχει την αντλία σας, σε οικιακά συστήματα παροχής νερού και σε συστήματα ενίσχυσης πίεσης.

Η μονάδα Automatic control εκκινεί την αντλία στα 1,5 bar με την επίτευξη της πίεσης εκκίνησης και διατηρεί τη λειτουργία για όσο υπάρχει ροή.
Παρέχει προστασία από την ξηρή λειτουργία.
Συνίσταται η χρήση σε πιεστικά συγκροτήματα που αντλούν νερό από δεξαμενή.

Τύπος Προϊόντος

Series
Ρύθμιση Πίεσης
Ένδειξη πίεσης