Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης/ Όροι  συναλλαγών Ηλεκτρονικού καταστήματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στον  παρόντα  ιστότοπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thepumps.gr  λειτουργεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της www.thepumps.gr  εφεξής στο παρόν καλούμενη για συντομία «επιχείρηση μας», που εδρεύει στην ΧΑΛΚΙΔΑ, με Τ.Κ. 34100, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e mail) sales@thepumps.gr,  τηλέφωνο επικοινωνίας 6977388808.

Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας μπορείτε να ενημερωθείτε για τα  προϊόντα και υπηρεσίες μας και να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας ηλεκτρονικά.

1. Γενικοί Όροι Χρήσης 

Η πρόσβαση και περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο www.thepumps.gr και η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος με σκοπό την πραγματοποίηση των αγορών σας σε αυτό γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη, υπόκειται δε  σε όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και διέπεται  από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις.

Πριν περιηγηθείτε στην παρόντα διαδικτυακό τόπο και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις του παρόντος διαδικτυακού τόπου  και των όρων λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος , καθόσον   η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας σ΄αυτόν, αλλά  και μόνη η υποβολή παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας συνιστά αυτοδικαίως πλήρη και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και αποδοχή από τον πελάτη/χρήστη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Αν ο Πελάτης/χρήστης  δεν συμφωνεί με τους παρακάτω όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. 

Η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο να τροποποιεί ή αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και τους όρους συναλλαγών του  ηλεκτρονικού της καταστήματος, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Οι πελάτες/χρήστες φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποιήσεις των όρων αυτών   και δεσμεύονται από αυτές. Με την χρήση από εσάς του διαδικτυακού τόπου www.thepumps.gr και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας  καταστήματος τεκμαίρεται ότι  τους έχετε αποδεχτεί ανεπιφύλακτα όπως κάθε φορά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Οποιαδήποτε τροποποίηση δεν ισχύει και επομένως δεν  επηρεάζει τις ήδη τοποθετημένες και δρομολογημένες προς παράδοση παραγγελίες . Σημειωτέων ότι οι αναφερόμενες τιμές αφορούν μόνο τις αγορές από το από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.    

H επιχείρηση μας δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο διαδικτυακό τόπο, εφόσον προέρχονται από την ίδια και για την ακριβή μεταφορά και αποτύπωση στοιχείων ή πληροφοριών που προέρχονται από τρίτη πηγή. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο διαδικτυακό τόπο.

2. Περιορισμός Ευθύνης

Η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας μας στον ιστότοπο www.thepumps.gr ενέχει χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους πελάτες/χρήστες με σκοπό την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση από την πλευρά της εταιρείας μας για την διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η επιχείρηση μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων στο ηλεκτρονικό κατάστημά της προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών/χρηστών σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας τους. Η επιχείρηση μας  ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους πελάτες/χρήστες κατά την πρόσβαση και περιήγησή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημά της και σχετίζονται αποκλειστικά είτε με την εύρυθμη λειτουργία και συμβατότητα της δικής τους υποδομής είτε με πράξεις ή παραλείψεις τρίτων με την μορφή μη επιτρεπόμενης παρέμβασης σε πληροφορίες ή /και υπηρεσίες ή /και προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. 

3.  Υποχρεώσεις/Ευθύνη Χρήστη

Ο πελάτης/χρήστης της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.thepumps.gr  υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό αυτό τόπο σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους. Αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα  της εταιρίας για αποστολή, δημοσίευση και για μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο περιεχομένου που είναι παράνομο. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου όπως, εσωτερικές, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας, περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων καθώς και περιεχομένου που ηθελημένα ή αθέλητα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης και διακοπής της λειτουργίας του εν λόγω ιστότοπου κοινώς υλικού που περιέχει ιούς αποτελεί πράξη ποινικά διώξιμη και απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Η επίσκεψη και σύναψη συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της  επιχείρηση μας  και γενικά η χρήση των υπηρεσιών αυτού πρέπει να πραγματώνεται αποκλειστικά για προσωπική/ιδιωτική χρήση και για νόμιμους σκοπούς και πάντα σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Ο πελάτης/χρήστης αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη και να οδηγήσουν στη δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας επηρεάζοντας ή θέτοντας σε κίνδυνο τις παρεχόμενες εξ αυτού υπηρεσίες και προκαλώντας παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία.

Σας συνιστούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου καθώς και να προβαίνετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην αλλαγή του προσωπικού σας μυστικού κωδικού ασφαλείας (password) αποφεύγοντας τη χρήση ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών. 

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα  www.thepumps.gr παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης για την επιχείρησή μας, τα προιόντα και υπηρεσίες μας και αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα μας για την  πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών μας και ως εκ τούτου όλο το περιεχόμενο του, πληροφορίες, δεδομένα, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά, σχέδια και οποιαδήποτε άλλα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και γενικά όλα τα ψηφιακά αρχεία και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του διαδικτυακού καταστήματος αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία μας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο παρών ιστότοπος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρηση μας και  δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας να αναμεταδοθεί και να αποτελέσει, συνολικά ή εν μέρει, αντικείμενο αντιγραφής, αναπαραγωγής πώλησης, τροποποίησης, αναδημοσίευσης ή και διανομής, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο. 

Οι επωνυμίες, τα σήματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ιστοσελίδα  www.thepumps.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ιστοσελίδας  www.thepumps.gr ή των τρίτων μερών και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν πρέπει για οιοδήποτε λόγο να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ευθύνες που απορρέουν από την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των ανωτέρω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων των τρίτων μερών δεν βαρύνουν την εταιρεία.

5. Προσωπικά Δεδομένα 

Η επιχείρηση μας σας ενημερώνει ότι  η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται  από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της ελληνικής   νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την οποία νομοθεσία  δεσμευόμαστε να διαφυλάττουμε. Για το σκοπό αυτό όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του  ηλεκτρονικού μας  καταστήματος στην ιστοσελίδα  www.thepumps.gr  έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και την προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωσή, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφής  αθέμιτη επεξεργασία.

Η επιχείρηση μας συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως.

Ειδική μέριμνα υπάρχει για την τα στοιχεία που συλλέγονται με τη βοήθεια των αρχείων cookies. Διαβάστε περισσότερα στην Πολιτική Cookies πατώντας εδώ .  

Αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της επιχείρηση μας,  το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας .

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους σκοπούς που μας έχετε εξουσιοδοτήσει.

Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου. 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων ανατρέξτε στην πολιτική προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας μας πατώντας εδώ. . Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε σχετικά στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): sales@thepumps.gr 

6. Cookies

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας www.thepumps.gr  χρησιμοποιεί cookies, μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας κατά την διάρκεια της επίσκεψης και πλοήγησής σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με αποκλειστικό και μόνο σκοπό την παροχή προσωποποιημένων λειτουργιών καθώς συλλέγουν στοιχεία/πληροφορίες και αποθηκεύουν προτιμήσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με την δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Με τη συλλογή στοιχείων για τη συμπεριφορά των χρηστών και την αποθήκευση των προτιμήσεών τους τα cookies αποτελούν σημαντικά αρχεία όχι μόνο γιατι διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών, καθώς οι προσωπικές σας προτιμήσεις θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν με αποτέλεσμα κάθε φορά που θα επισκεπτόσασταν μια σελίδα θα ήταν σαν μπαίνατε για πρώτη φορά, αλλά και επειδή παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες στους χρήστες. Για την αποδοχή των σχετικών ρυθμίσεων και περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην πολιτική Cookies  της  ιστοσελίδας μας πατώντας εδώ .

7. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του Διαδικτυακού Τόπου μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους δεν συνεπάγεται ότι η επιχείρηση μας αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Θα πρέπει να φροντίζετε οι ίδιοι να ενημερώνεστε την προστασία και διαχείριση των δεδομένων σας από τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους.

8. ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛEΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ     

Για τις αγορές προιόντων από το ηλεκτρονικό  κατάστημα  www.thepumps.gr ισχύουν οι παρακάτω όροι συναλλαγών, τους οποίους ο υποψήφιος αγοραστής  συνίσταται να διαβάσει προσεκτικά και κατανοήσει πριν προχωρήσει στην σύναψη της σχετικής σύμβασης. Οποιαδήποτε τροποποίησή αυτών απαιτεί προηγούμενη έγγραφη  συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

8.1 – Ειδικές κατηγορίες προιόντων

Προιόντα Outlet

Στον κατάλογο των εμφανιζόμενων στην ιστοσελίδα www.thepumps.gr  προϊόντων μας κατάλογο θα βρείτε προιόντα με  την ένδειξη OUTLET. Τα προϊόντα με την ένδειξη OUTLET ΔΕΝ είναι μεταχειρισμένα ή επισκευασμένα αλλά καινούργια (παλαιοτέρων εκδόσεων/σειρών) σε πολύ χαμηλές τιμές. Οι τιμές των προϊόντων αυτών διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κάθε προϊόν τοποθετείται. Τα προϊόντα τα οποία αγοράζετε με την ένδειξη OUTLET δεν επιδέχονται αλλαγής. Αγοράζοντας προϊόντα με την ένδειξη OUTLET γνωρίζετε και αποδέχεστε όλα τα παραπάνω. Οι τιμές για τα προϊόντα με την ένδειξη OUTLET ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

Προϊόντα Stockhouse 

Στην κατηγορία STOCKHOUSE θα βρείτε προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι:

 • Επισκευασμένα μετά από κάποιο ελάττωμα το οποίο είχαν παρουσιάσει.
 • Από επιστροφή μετά από αγορά από καταναλωτές χωρίς να έχουν παρουσιάσει ελάττωμα.
 • Εκθεσιακό προϊόν ή προϊόν δειγματισμού από κατάστημα
 • Με φθορά λόγω χρόνου ή έκθεση σε καιρικές συνθήκες
 • Με συσκευασία φθαρμένη, κατεστραμμένη μερικώς/ολικώς ή ελλειπής ή/και χωρίς οδηγίες χρήσης (manuals)
 • Χωρίς πλήρη παρελκόμενα/έλλειψη εξαρτημάτων

Οι φωτογραφίες των προϊόντων STOCKHOUSE είναι ενδεικτικές (όπως παρουσιάζουν οι κατασκευαστές τα καινούρια τους προϊόντα) και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν με την φυσική κατάσταση των προϊόντων

Οι τιμές των προϊόντων STOCKHOUSE είναι διαμορφωμένες σε χαμηλότερο  επίπεδο για τους λόγους που προαναφαναφέρουμε και ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κάθε προϊόν τοποθετείται και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

Τα προϊόντα STOCKHOUSE δεν επιδέχονται αλλαγής. 

Αγοράζοντας προϊόντα από το STOCKHOUSE γνωρίζετε και αποδέχεστε όλα τα παραπάνω. 

Ζητήστε να λάβετε πληροφορίες για καθένα από τα προϊόντα που ενδιαφέρεστε να αγοράσετε, ώστε να έχετε πλήρη και σαφή εικόνα σε ποια κατάσταση πωλείται. Η  επιχείρηση μας  εγγυάται για την σωστή λειτουργία των προϊόντων που φέρουν την ένδειξη STOCKHOUSE

8.2  Διαδικασία Παραγγελίας

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από σχετική ένδειξη στη σελίδα κάθε είδους στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η επιχείρηση μας επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση επιγενόμενης (μετά την υποβολή παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη) μη διαθεσιμότητας κάποιου είδους, για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη.

Αν η μη διαθεσιμότητα αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών μίας παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η επιχείρηση μας οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

¨Όταν κάποια προϊόντα εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ως Προσφορά, αυτή ισχύει  πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.. Για τα είδη αυτά τηρείται αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

Υποβολή Παραγγελίας

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία μπορεί προηγουμένως να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα που κατωτέρω περιγράφεται (λήψη username και password), ώστε εν συνεχεία να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από το κατάστημα, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών του στο μέλλον. Για την υποβολή παραγγελίας, έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μέσα από την ειδική φόρμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα («καλάθι παραγγελιών») την παραγγελία στην οποία σημειώνει  τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιθυμεί να προμηθευτεί  και  ακολουθεί τα απαιτούμενα  βήματα για να ολοκληρώσει την  παραγγελία του. Θα πρέπει να επιλέξει  τη Διεύθυνση Παράδοσης που  επιθυμεί καθώς και τον τρόπο Πληρωμής που τον διευκολύνει.  Στο τελικά οφειλόμενο ποσό προστίθενται  και τα έξοδα παράδοσής του (μεταφορικα) τα οποία δεν καλύπτονται από την επιχείρηση μας και επιβαρύνουν τον αγοραστή.  Σημειωτέων ότι οι αναφερόμενες τιμές αφορούν μόνο τις αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα. www.thepumps.gr

Επιβεβαίωση παραλαβής παραγγελίας

Κάθε παραγγελία του χρήστη/πελάτη, ακολουθείται πάντοτε από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σε διάστημα λίγης ώρας, εκ μέρους της επιχείρηση μας, που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της. Η ηλεκτρονική αυτή αλληλογραφία εκ μέρους της εταιρείας, αποτελεί μόνον επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων πώλησης. Καμία τροποποίηση της παραγγελίας ή νέα συμφωνία επ’ αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν γίνει δεκτή από αμφότερες τις πλευρές. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς, εφόσον συναινεί ο πελάτης και στην περίπτωση που κάποιο είδος δεν είναι άμεσα διαθέσιμο οπότε απαιτείται συμφωνία για το χρόνο παράδοσης.

Αποδοχή Παραγγελίας – Κατάρτιση πώλησης

Κατόπιν της λήψης της παραγγελίας και της ανωτέρω επιβεβαίωσης της λήψης της, εφόσον η επιχείρηση μας διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος,  την ορθότητα της παραγγελίας και την απουσία τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα όσον αφορά την τιμολόγηση των ειδών τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π. με νέο e-mail της  θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας , το περιεχόμενό της, την κατάρτιση της πώλησης,  τον προσδοκώμενο χρόνο παράδοσης του είδους όπως γνωστοποιήθηκε ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας καθώς και το κόστος αποστολής της, οπότε τότε καταρτίζεται η  πώληση του παραγγελθέντος προϊόντος.  Η επιχείρηση μας  δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση με βάση την αρχή της καλής πίστης και τις συνήθειες των συναλλαγών, να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, με τιμή εσφαλμένη δηλαδή διαφορετική από την ισχύουσα με βάση την τιμολογιακή πολιτική της για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Ο πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά (τηλ 6977388808 με εκαστωτε χρέωση παροχου), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@thepumps.gr 

Ακύρωση/Τροποποίηση Παραγγελίας

Πριν ολοκληρωθεί  ηλεκτρονικά η  παραγγελία ο χρήστης έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει  την ποσότητα των προϊόντων ή να αφαιρέσει ένα ή όλα τα προϊόντα που έχει τοποθετήσει στο καλάθι  πατώντας στην επιλογή Επεξεργασία Καλαθιού που εμφανίζεται στο καλάθι του  και υποδηλώνει τη δυνατότητα αφαίρεσής ή τροποποίησής τους. Σε περίπτωση που έχει ήδη ολοκληρωθεί η παραγγελία και δεν έχει ακόμη αποσταλεί σ’ αυτόν , μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας μας στο τηλ. 6977388808 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sales@thepumps.gr. και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης μας θα αναλάβει άμεσα την ακύρωσή της. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και αποσταλεί στον προορισμό της επιλογής σας δεν είναι δυνατή η ανωτέρω  ακύρωση, μπορείτε όμως να ασκήσετε το δικαίωμα της υπαναχώρησης σύμφωνα με τα παρακάτω.

Τρόποι Πληρωμής Παραγγελίας

Για τους τρόπους πληρωμής της παραγγελία σας  και των εξόδων αποστολής δείτε τι ισχύει πατώντας εδώ

Διαδικασία Αποστολής – έξοδα

Για την διαδικασία και τα έξοδα αποστολής της παραγγελία σας δείτε τι ισχύει πατώντας εδώ 

8. 3   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ   

Επιστροφή λόγω υπαναχώρησης  

Από την υποβολή της ηλεκτρονικής παραγγελίας μέσω   του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ο πελάτης/αγοραστής έχει  το δικαίωμα  να υπαναχωρήσει  από την αγορά  προϊόντων μας  μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την ημέρα  που παρέλαβε ο ίδιος ή είτε ο τρίτος  που αυτός υπέδειξε την κατοχή των προιόντων μας,  ή  στην περίπτωση πολλών παραγγελθέντων σε μία παραγγελία και παραδιδομένων ξεχωριστά προϊόντων από την ημέρα της παραλαβής του  από τον πελάτη/αγοραστή  ή τον  υποδειχθέντα τρίτο του τελευταίου κατά σειρά προϊόντος μας ή στην περίπτωση παράδοσης προιόντος  αποτελούμενο από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια από την ημέρα παραλαβής της τελευταίας παρτίδας ή τεμαχίου.  

Η υπαναχώρηση δεν είναι απαραίτητο να έχει συγκεκριμένη αιτιολογία και δεν έχει καμία επιβάρυνση και αν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης/αγοραστής   οφείλει  να το επιστρέψει  στην ίδια ακριβώς κατάσταση που το παρέλαβε, με  το σύνολο των εξαρτημάτων, των εντύπων που το συνοδεύαν  και με ακέραια την  συσκευασία του.  

Η δήλωση υπαναχώρησης του πελάτη/αγοραστή ασκείται εγγράφως  εντός της ανωτέρω προθεσμίας είτε  με αποστολή στην επιχείρηση μας του παρακάτω ηλεκτρονικού  εντύπου δήλωσης επιστροφής υπαναχώρησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@thepumps.gr , είτε με σχετική επιστολή  ταχυδρομικά , για την παραλαβή της οποίας  σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση μας θα αποστείλει σχετική επιβεβαίωση μόλις παραλάβει την δήλωση

Ο πελάτης/αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε στην επιχείρηση μας την  δήλωση υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ο πελάτης  ευθύνεται να αποζημιώσει την Ρ επιχείρηση μας αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, ή προκάλεσε με οποιοδήποτε τρόπο στο διάστημα αυτό μείωση της αξίας τους. Η επιχείρηση μας δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη για το ποσό της αποζημίωσης ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Τα έξοδα για την επιστροφή προϊόντων μέσω ταχυδρομείου, ταχυμεταφοράς ή μεταφορικής εταιρείας στην έδρα  της επιχείρηση μας επιβαρύνουν εξ’ολοκλήρου τον αποστολέα/πελάτη.  Επισημαίνεται ότι η ευθύνη απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος βαραίνει τον πελάτη μέχρι την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος από εκπρόσωπο της επιχείρηση μας. Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί επικοινωνία με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της επιχείρηση μας στο τηλ.697388808 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική  διεύθυνση sales@thepumps.gr .

Κατεβάστε το Ηλεκτρονικό Έντυπο Επιστροφής/Υπαναχώρησης (Return Merchandise Authorization) εδω. 

Η καταβολή στον πελάτη/αγοραστή  από την επιχείρηση μας του ποσού που αφορά στο υπό επιστροφή προϊόν  θα πραγματοποιηθεί  εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που θα γίνει η παραλαβή του από αυτή και εφόσον ο πελάτης/αγοραστής  και εφόσον επιστραφεί αυτό επιστραφεί στην  ίδια ακριβώς κατάσταση που το παρέλαβε, με  το σύνολο των εξαρτημάτων, των εντύπων που το συνοδεύαν  και με ολόκληρη την  συσκευασία του. 

Η καταβολή του ανωτέρω ποσού από την επιχείρηση μας θα γίνει  ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής από τον πελάτη/αγοραστή της εκάστοτε παραγγελίας. 

 1. Στην περίπτωση πληρωμής  με πιστωτική κάρτα  πριν την υπαναχώρηση και επιστροφή του προϊόντος, η επιχείρηση μας υποχρεούται να ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.
 2. Στην περίπτωση πληρωμής  με PayPal, η ΡΟΓΚΑΣ  θα καταθέσει το ποσό της υπαναχώρησης  σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης.
 3. Στην περίπτωση πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό ή σε διαφορετικό που θα υποδείξει ο πελάτης/αγοραστής  στο ως άνω υποδεχθέν Ηλεκτρονικό Έντυπο Επιστροφής/Υπαναχώρησης (Return Merchandise Authorization).

Εξαιρέσεις

 Το δικαίωμα υπαναχώρησης, δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) ¨Όταν τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ. η εγκατάστασή του, η θέση σε λειτουργία

 β) όταν πρόκειται για προϊόντα που κατασκευάζονται  κατά παραγγελία σύμφωνα με τις ορισθείσες από τον πελάτη/αγοραστή  προδιαγραφές ή σύμφωνα με προσωπικές του απαιτήσεις είναι σαφώς εξατομικευμένα,

ή  εκ της φύσεως τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή

 γ) όταν πρόκειται για προιόντα  τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία,

δ) στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής.  

Επιστροφή λόγω  ελαττωματικού προιόντος   

– Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό (κατασκευαστική αστοχία) κατά την παράδοση του στον πελάτη , μπορεί ο τελευταίος να το επιστρέψει με χρέωση της επιχείρησης μας . Στην  περίπτωση αυτή, η επιστροφή του  ελαττωματικού  προϊόντος μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον πελάτη με αποστολή αυτού με  χρέωση της επιχείρηση μας των εξόδων παραλαβής του και κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με το προσωπικό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της.

Η επιστροφή του προιόντος, που θεωρείται  ελαττωματικό  κατά την παράδοση του θα γίνεται αποδεκτή εντός  δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του  στον πελάτη, ενώ το προιόν θα πρέπει να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.

Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος αυτού και υπό την προϋπόθεση ότι έχει  προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτό από την επιχείρηση μας , θα γίνεται αντικατάσταση του  με όμοιο προιόν, άλλως  σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, με τον ίδιο τρόπο που  κατέβαλε την αξία του. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.

9.   Δικαιοδοσία δικαστηρίων, παρέκταση αρμοδιότητας και εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.thepumps.gr  , καθώς και οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση τους,   διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο,  το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις διεθνείς συνθήκες και ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε εξ αποστάσεως πώληση εμπορευμάτων η οποία συνάπτεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτής δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία σχετική με την εκτέλεση και/ή την ερμηνεία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρηση μας η οποία είναι δυνατόν να προκύψει θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των  Δικαστηρίων της Χαλκίδας.

15. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (Online Dispute Resolution – ODR)

Σύμφωνα με τον  Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 524/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ (Κανονισμός για την ΗΕΚΔ) από τις 15 Φεβρουαρίου 2016 λειτουργεί η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία  έχοντας στόχο  την διασφάλιση περισσότερο ασφαλών και δίκαιων ηλεκτρονικών αγορών  δίνει τη δυνατότητα τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν τις διαφορές τους αναφορικά με εγχώριες αλλά και διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικά .

Η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών  εντάσσεται στο πλαίσιο της ανωτέρω  ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών,με την  οποία εναρμονίστηκε η η   ελληνική νομοθεσία με την κοινή Υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) 70330/2015 και προβλέπει την  ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative / Online Dispute Resolution στο σύνολο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πρόκειται ένα νέο μηχανισμό εξωδικαστικής επίλυσης των  διαφορών μεταξύ προμηθευτών – καταναλωτών σύμφωνα με τον οποίο οι πιστοποιημένοι φορείς σε κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών με απώτερο σκοπό να συμβιβάσουν τις διαφορές καταναλωτών και προμηθευτών εκτός δικαστηρίων, online με τρόπο, αξιόπιστο  απλό, γρήγορο και λιγότερο δαπανηρό.

Αρμόδιοι  – πιστοποιημένοι φορείς στη χώρα μας για καταναλωτικές διαφορές είναι  μεταξύ άλλων και οι κάτωθι

Η Ανεξάρτητη Αρχή  Συνήγορος του Καταναλωτή που συστήθηκε με τον ν.3297/2004 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επίλυσης Συκρούσεων (Ε.Ι.Ε.Σ)

Το Ινστιτούτο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών – Start ADR

To ADR POINT – ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ADR POINT)

Η διαδικασία εξυπηρετεί όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά, διαρκεί συνήθως 90 ημέρες και πραγματοποιείται σε τέσσερα στάδια:

 • Υποβολή ηλεκτρονικού δελτίου καταγγελίας.  
 • Συμφωνία για τον Φορέα Επίλυσης Διαφορών και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εντός διαστήματος 30 ημερών.  
 • Ανάληψη διεκπεραίωσης της διαφοράς από τον Φορέα Επίλυσης Διαφορών εντός διαστήματος τριών εβδομάδων.  
 • Αποτέλεσμα της διαδικασίας

Τα  συμβαλλόμενα μέρη δεν δεσμεύονται να ολοκληρώσουν την ανωτέρω  εξωδικαστική αυτή διαδικασία επίλυσης των διαφορών τους και μπορούν χωρίς περιορισμούς  να αποχωρήσουν από αυτή  σε οποιοδήποτε στάδιό της και να προσφύγουν στην δικαιοσύνη.

Οι καταναλωτές οφείλουν πριν προβούν σε αίτηση προς τον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή με σκοπό να επιλύσουν τη διαφορά απευθείας με τον ίδιο. 

Η διεύθυνση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του  Ευρωπαϊκού Φορέα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί τον κόμβο διαχείρισης των αιτημάτων των καταναλωτών είναι https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL