Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από τον διαδικτυακό τόπο μας www.thepumps.gr   όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop) υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο.

Εδώ θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες  σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας. Είμαστε διαφανείς με το ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε, πότε και για ποιον λόγο τα συλλέγουμε,  πως τα χρησιμοποιούμε, καθώς και ποια είναι τα δικαιώματα σας ως υποκείμενο των δεδομένων αυτών και πως μπορείτε να τα ασκήσετε. Έχουμε πάντοτε διαθέσιμες και επικαιροποιημένες για εσάς όλες τι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική μας, ώστε να είστε σε θέση οποτεδήποτε να ελέγχετε την χρήση τους σε κάθε στάδιο της συνεργασίας μας. Ελπίζουμε ότι θα αφιερώσετε χρόνο να τη διαβάσετε προσεκτικά.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.thepumps.gr, την εγγραφή σας ως χρήστης στις υπηρεσίες μας (δημιουργία λογαριασμού χρήστη) ή την καταχώρηση  της παραγγελίας σας,  αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της Εταιρείας.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Η επιχείρησή μας αντιλαμβάνεται την σπουδαιότητα της προστασίας των προσωπικών  δεδομένων των ανηλίκων. Ο διαδικτυακός μας τόπος και οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού  μας καταστήματος δεν απευθύνονται σε ανήλικους. Η πρόθεση της επιχείρησής μας είναι να μη συλλέγει, ούτε να τηρεί εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό της τόπο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα από ανήλικο χωρίς την συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν άμεσα. 

1.       Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Όταν κάνετε κάποια αγορά από εμάς ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, μας παρέχετε  κάποιες πληροφορίες που σας αφορούν.

“Προσωπικά δεδομένα” είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο , όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός πελάτη ή επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αυτά ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

Μπορείτε να επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο της επιχείρησής μας  χωρίς να αναφέρετε ποιος είστε και χωρίς να παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά σας στοιχεία. Ωστόσο, μερικές φορές εμείς ή συνεργάτες μας χρειαζόμαστε ορισμένες πληροφορίες από εσάς για την ικανοποίηση των αιτημάτων σας και την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών μας.

Ενδεχομένως να μας παράσχετε κάποια προσωπικά στοιχεία σε διάφορες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να μας παράσχετε ορισμένα στοιχεία, όπως π.χ. το όνομα και την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να διεκπεραιώσουμε μια παραγγελία ή να μας παράσχετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας για να αγοράσετε κάτι από εμάς. Σκοπός μας είναι να σας ενημερώσουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία πριν τα συλλέξουμε από εσάς. Εάν μας δηλώσετε ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες ως βάση για περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας πέραν της εκπλήρωσης των αιτημάτων σας, θα σεβαστούμε την επιθυμία σας. Εάν μας παράσχετε προσωπικά στοιχεία άλλου προσώπου, π.χ. συζύγου ή συναδέλφου, θα θεωρήσουμε δεδομένο ότι έχετε τη συγκατάθεσή του να μας τα παράσχετε.

2.       Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων .

3.       Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε, πότε   και για ποιο σκοπό  ;

Στην επιχείρησή μας  κατά την επίσκεψη σας στο διαδικτυακό μας τόπο και την χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος πραγματοποιούμε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που έχουν δοθεί με τη συναίνεσή σας ως ακολούθως και για τους παρακάτω σκοπούς

3.1  ¨Όταν επισκέπτεσθε και πλοηγήστε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα συλλέγουμε μόνο όσα δεδομένα σας συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσης σας να χρησιμοποιηθούν, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies.

 Επίσης Συλλέγουμε δεδομένα προτιμήσεων και περιήγησης, δηλαδή καταγράφουμε τα προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος που τοποθετείτε στο καλάθι ή στα αγαπημένα σας ή έχετε αγοράσει στο παρελθόν.

3.2.  ¨Όταν εγγράφεστε ως χρήστης στις υπηρεσίες μας,

Αν είστε ιδιώτης, για την δημιουργία από εσάς λογαριασμού χρήστη  σας ζητάμε να καταχωρήσετε και συλλέγουμε υποχρεωτικά το όνομα και επώνυμο χρήστη, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το κωδικό πρόσβασης και εφόσον επιθυμείτε συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες καρτέλες  συλλέγουμε Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένης πόλης, περιοχής, ταχυδρομικού κώδικα, χώρας) και αριθμό κινητού τηλεφώνου, και για την έκδοση τιμολογίου την επωνυμία της επιχείρησης, το επάγγελμα,  το Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.

Αν είστε ατομική επιχείρηση – φυσικό πρόσωπο για τη δημιουργία  λογαριασμού χρήστη καταχωρείτε υποχρεωτικά και συλλέγουμε την Επωνυμία, Δραστηριότητα επιχείρησης, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, πλήρης διεύθυνση (Τ.Κ., περιοχή, πόλη, νομός) και δυνητικά φαξ, και τα στοιχεία του αιτούντος (Όνομα, Επώνυμο, τηλέφωνο, κινητό, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καθώς και κωδικό πρόσβασης και δυνητικά θέση στην εργασία).

3.3. Για την εκτέλεση της  παραγγελίας σας και την ενημέρωσή σας για την εξέλιξή της :

·         Εφόσον έχετε ήδη δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη τότε θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα που έχετε ήδη καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας, διαφορετικά για κάθε επόμενη  παραγγελία σας θα καταχωρείτε εκ νέου  τα Δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω

·    Ακολούθως σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμή που θα επιλέξετε  ενδέχεται να απαιτηθούν στοιχεία του «Paypal» λογαριασμού σας ή της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σας.

3.4  Αν έχετε ήδη συναινέσει για την αποστολή σε εσάς ενημερωτικού υλικού  καταχωρούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην «λίστα αποστολής newsletter».

Είναι  σημαντικό να γνωρίζετε ότι  στην έννοια της συλλογής των δεδομένων από εσάς, όπως περιγράφεται ανωτέρω περιλαμβάνεται και η συλλογή δεδομένων από τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που μας υποδείξατε και ενεργεί για λογαριασμό σας, σε περίπτωση δε που παρέχετε στην επιχείρησή μας προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, οφείλετε να τους έχετε προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως για την ανωτέρω ενέργειά σας και να έχετε εξασφαλίσει την σχετική συγκατάθεσή τους, όπου αυτή τυχόν απαιτείται.

4.       Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Επεξεργαζόμαστε  τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος  www.thepumps.gr και ιδίως για

α) την  διαχείριση και ολοκλήρωση της πώλησης των προϊόντων μας, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων, την εξέλιξη παραγγελίας, την εκτέλεσή της την αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνση σας, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την επιχείρησή μας, την πραγματοποίηση επιστροφών,

 β) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. έκδοσης τιμολογίου,

γ) την έρευνα ικανοποίησης των πελατών, προώθηση προϊόντων, περιοδική αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα και υπηρεσίες εφόσον έχετε συναινέσει.

Επίσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα όταν εσείς μας το ζητήσατε σε εκτέλεση νόμιμων δικαιωμάτων σας (βλ κατωτέρω).

5.       Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι κάθε φορά αναγκαία :

Α. Με τη συγκατάθεσή σας

Η επεξεργασία αυτή γίνεται για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, για  την επικοινωνία μαζί σας εφόσον έχετε συμπληρώσει ηλεκτρονικά τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο www.thepumps.gr,  την  αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter), την προώθηση προϊόντων, την έρευνα ικανοποίησης και την χρήση Cookies.  

Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας μέχρι την ανάκλησή της (σχετικά με τον τρόπο ανάκλησης της συγκατάθεσης ανατρέξτε κατωτέρω στην ενότητα  «Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας»)  και κατά περίπτωση ενδέχεται να σας ενημερώνουμε και για λοιπούς τρόπους ανάκλησης ανάλογα και με τον τρόπο παροχής της συγκατάθεσης.

Β. Για τη συμμόρφωση της www.thepumps.gr με το νόμο

και συγκεκριμέναμε  έννομες υποχρεώσεις της που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό  πλαίσιο και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε αρχών (δημοσίων, εισαγγελικών, ανεξάρτητων κ.λ.π.) ή δικαστηρίων

π.χ. Δεδομένα σας, όπως το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. και τα στοιχεία τιμολογίων συλλέγονται και τηρούνται στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με έννομη υποχρέωση που επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Γ. Για την ικανοποίηση εννόμων συμφερόντων της www.thepumps.gr

Η επεξεργασία αυτή εξυπηρετεί την ενδεχόμενη προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της www.thepumps.gr  (π.χ. δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεων της). Της επεξεργασίας αυτής,  προηγείται στάθμιση από την οποία προκύπτει ότι αυτή δεν επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματά σας και τις ελευθερίες σας σε βαθμό ώστε αυτά να υπερτερούν των εννόμων συμφερόντων της www.thepumps.gr  και να καθιστούν την επεξεργασία με αυτή τη βάση απαγορευτική.

6.       Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας (π.χ.μεταφορική εταιρία).

Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

7.       Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι Εκτελούντες  την επεξεργασία των δεδομένων σας έχουν δεσμευτεί  να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR,  να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της και  να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

8.       Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός E.E.

                9.   Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο  για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Αν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς λόγους (εγγραφή στο Newsletter), θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, . Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

10.   Για πόσο χρονικό διάστημα θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό;

Θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) μόνο με την συγκατάθεσή σας, για όσο χρονικό διάστημα τα στοιχεία σας βρίσκονται στη «λίστα αποστολής newsletter», δηλαδή για όσο χρονικό διάστημα δεν έχετε δηλώσει ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletter).

11.   Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Για την ασφάλεια και προστασία των Προσωπικών σας δεδομένων από κάθε τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα .

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL – Secure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στην ιστοσελίδα και τον φυλλομετρητή (browser) σας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας και αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

12. Ποια είναι τα νόμιμα δικαιώματα σας;

·        Σύμφωνα με  το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και το ισχύον εθνικό σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα παρακάτω δικαιώματα :

α) Να ζητήσετε να  πληροφορηθείτε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης),

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.ο.κ..(δικαίωμα διαγραφής)

στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την επιχείρησή μας σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ) Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της  και η επαναχορήγηση ανακληθείσας συγκατάθεσης είναι επιτρεπτή (δικαίωμα ανάκλησης).

η) Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο (βλέπε παρακάτω).

Παρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

i. Τα υπό στοιχεία γ και  δ  και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση και ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης,

ii. Η www.thepumps.gr έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

iii. Η άσκηση του υπό στοιχεία στ δικαιώματος στη φορητότητα  δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της επιχειρήσης μας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

iv. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων. 

14.   Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας  δεδομένων στην δ/νση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): sales@thepumps.gr 

15.   Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. ¨Όταν όμως  το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

16.   Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): sales@thepumps.gr  

17.   Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Γίνεται χρήση «cookies» στην ιστοσελίδα μας  www.thepumps.gr , πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

18.   Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το ισχύον εθνικό και  ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.  

19.   Πού μπορείτε να προσφύγετε σε περίπτωση παραβίασης των  Προσωπικών σας Δεδομένων;

Στην περίπτωση που  θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει την νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr),

20.   Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η επιχείρησή μας thepumps είναι Yπεύθυνος Eπεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνσή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  μας είναι (email):sales@thepumps.gr .