200.00

Πιεστικό δοχείο AQUAFOS μη εναλλάξιμης μεμβράνης.

Πιστοποιημένα για πόσιμο νερό.

Στόμιο σύνδεσης από Ανοξείδωτο χάλυβα.

Σχεδιασμός μεμβράνης από 100% βουτύλιο υψηλής αντοχής.

Εσωτερική επένδυση από πολυπροπυλένιο.

Εποξειδική εξωτερική βαφή.

Κάλυμμα αεροστεγούς βαλβίδας αέρα με σπείρωμα και O’ ring.

Ρύθμιση πίεσης αέρα:

Τα πιεστικά δοχεία διατίθενται με συγκεκριμένη εργοστασιακή πίεση αέρα η οποία αναγράφεται στην πινακίδα κάθε δοχείου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμπληρώσουμε ή να αφαιρέσουμε αέρα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της εγκατάστασής μας.

Σε περίπτωση συστημάτων με πιεζοστάτη, η πίεση του αέρα στο πιεστικό δοχείο πρέπει να είναι 0,2 bar μικρότερη από την πίεση εκκίνησης της αντλίας. π.χ. Σε πιεστικό με πιεσοστάτη ρυθμισμένο ώστε η αντλία να ξεκινά στα 2,5 bar και να σταματά στα 4,0 bar, ρυθμίζουμε την πίεση του αέρα στο δοχείο στα 2,3 bar.

Σε περίπτωση συστημάτων inverter, η πίεση του αέρα που πρέπει να έχει το πιεστικό δοχείο είναι το 60% της πίεσης που ορίζεται ώς set-point στο inverter. π.χ. Σε πιεστικό με inverter όπου το set-point έχει ρυθμιστεί στα 6,0 bar, ρυθμίζουμε την πίεση του αέρα στο δοχείο στα 3,6 bar.

Μετά την αρχική συμπλήρωση του αέρα, φροντίζουμε για την καλή και προσεκτική ασφάλιση της βαλβίδας πλήρωσης με το εργοστασιακό πώμα καθώς και την συμπληρωση αέρα ανα τακτά χρονικά διαστήματα.

Μάρκα
Τύπος Προϊόντος
Series
Λίτρα
Μέγιστη Πίεση
Διάταξη
Εξαγωγή