164.00

Μικρή αντλία μεταγγίσεως λαδιού- κρασιού κλπ. με δυνατότητα αυτόματης αναρρόφησης και διπλή φορά περιστροφής.

Είναι ειδικά κατασκευασμένη για την μεταφορά υγρών  όπως κρασί, μούστος, υφάλμυρο και καθαρό νερό, γάλα, λάδι, πετρέλαιο, και γενικά υγρών των οποίων το ιξώδες δεν είναι μεγαλύτερο από 30 Centistokes ή 4 Engler.

Τα εισερχόμενα υγρά πρέπει να είναι απαλλαγμένα από στερεά ή να περιέχουν στερεά το πολύ έως 0,2-0,5%.

Διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς.

Συνοδεύεται από ρακόρ σύνδεσης και καλώδιο με φις σούκο.

Μέγιστο βάθος αναρρόφησης 4,5 μέτρα.

Παρατήρηση για τρόφιμα υγρά όπως πχ. Ελαιόλαδο προτείνεται να επιλέγεται αργόστροφο μοντέλο (1400 rpm).

Μάρκα
Υλικο κατασκευής Σώματος
Ιπποδύναμη (HP)
Παροχή Βέλτιστης Λειτουργίας (m3/h)
Μανομετρικό Βέλτιστης Λειτουργίας (m)
Ισχύς (kW)
Τύπος Προϊόντος
Στροφές λειτουργίας (RPM)
Series
Τάση (V)
Εισαγωγή
Εξαγωγή
Τάση [Φίλτρο]
Ιπποδύναμη [Φίλτρο]