ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

20.00

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ