36.00

Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής πίεσης με ψηφιακή οθόνη λειτουργιών ελέγχει την αντλία σας, σε οικιακά συστήματα παροχής νερού και σε συστήματα ρύθμισης πίεσης εκκινήσεως και παύσης.

Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής πίεσης HLS 15 εκκινεί την αντλία από 0,5->6 bar με την επίτευξη της πίεσης εκκίνησης και διατηρεί τη λειτουργία για όσο υπάρχει ροή.

Αυτόματη επαναφορά στη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής νερού.

Συνίσταται η χρήση σε πιεστικά συγκροτήματα που αντλούν νερό από δεξαμενή.

Μάρκα
Τύπος Προϊόντος
Series
Ρύθμιση Πίεσης
Πίεση εκκίνησης
Ένδειξη πίεσης