ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΛ. ΑΞΟΝΑ

Φυγοκεντρικές αντλίες φυγοκεντρικές ελεύθερου άξονα.

Αντλίες φυγοκεντρικές βαριας κατασκευής για συζευξη με ηλεκτροκινητήρα βενζινοκινητήρα κλπ.
Εφαρμογές:

– Άντληση νερού από πηγάδια, κανάλια γι’ άρδευση.
– Υδροδότηση.
– Θάλασσα, γλυκό νερό.
– Άντληση νερών με λάσπη από εκσκαφές.
– Άντληση ομβρίων από φρεάτια, πλημμυρισμένους χώρους.
– Άντληση θαλασσινού νερού για πλήρωση σε πισίνες.
– Άντληση από 3ο στάδιο βιολογικών καθαρισμών για πότισμα.
– Άντληση πετρελαίου, ελαφρών ελαίων.
– Ναυτιλία

Κωδικός προϊόντος: 01.09.72.02 Κατηγορίες: ,