Η επιλογή μίας υποβρύχιας αντλίας ομβρίων ή λυμάτων εξαρτάται κυρίως από την ποσότητα του υγρού που θέλετε να μεταφέρετε και απο το βάθος του φρεατίου – βόθρου. 

Γενικά για να διαλέξετε αντλία ομβρίων και λυμάτων πρέπει να γνωρίζετε τα κάτωθι:

A) Πόση ποσότητα νερού θέλετε να αντλήσετε; Πόσο μεγάλο είναι το φρεάτιο που συλλέγεται το προς μεταφορά υγρό; 

B) Το συνολικό βάθος και μέγεθος (διαστάσεις) του φρεατίου ή βόθρου. Σε πολλές περιπτώσεις που  το υπάρχον φρεάτιο είναι περιορισμένων διαστάσεων δεν είναι εφικτό να γίνει χρήση αντλίας με κλασσικό φλοτέρ.  Τέτοιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να καταφύγετε σε λύση με κάθετο, ενσωματωμένο, ή μαγνητικό φλοτέρ.

Γ) Είναι ελεγχόμενο τι μπορεί να πέσει στο φρεάτιο; Σε πολλές περιπτώσεις ξένα στερεά σώματα όπως σακούλες, φύλλα, μωρομάντηλα, χαρτιά κουζίνας και λοιπά μπορεί να πέσουν στο φρεάτιο – βόθρο φράζοντας την αντλία με αποτέλεσμα να καεί. Σε τέτοια περίπτωση η κάθε αντλία πρέπει να επιλέγει ανάλογα με την εφαρμογή και το πέρασμα σε στερεά σωματίδια που αυτή έχει. Διευκρινίζεται ότι αντλίες με κοπτήρα έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν και να κόβουν ανθρώπινα λύματα και όχι στερεά σώματα. Σε περίπτωση που δεν είναι ελεγχόμενο τι μπορεί να πέσει σε ένα βόθρο παραδείγματος χάρη σε περιπτώσεις κοινοχρήστων τουαλετών ή ενοικιαζόμενων δωματίων είναι καλύτερο να επιλέγονται αντλίες με μεγάλα περάσματα πάρα αντλίες με κοπτήρες.

Δ) Το υψηλότερο σημείο που θέλετε να μεταφέρετε το υγρό. Πόση δηλαδή υψομετρική διαφορά έχει το σημείο που θέλετε να πάτε το νερό από το σημείο που βρίσκεται ο βόθρος.

Ε) Πόσο μακριά θέλετε να πάτε το νερό; Το συνολικό δηλαδή μήκος της και την διάμετρο της σωλήνας που μεταφέρει το νερό. 

Ζ) Τι ρεύμα διαθέτετε στο μέρος όπου βρίσκεται ο βόθρος; Μονοφασικό ή τριφασικό; 

Αφήστε μια απάντηση

Καλάθι

Back to Top