Μανομετρικό με απλά λόγια είναι το θεωρητικά μέγιστο ύψος που μπορεί να φτάσει το νερό χάρη σε μια αντλία.

Ο επακριβής υπολογισμός του μανομετρικού ενός δικτύου απαιτεί έναν αναλυτικό υπολογισμό των απωλειών ροής του δικτύου λόγω τριβών, τη γεωδαιτική διαφορά ύψους , την απαιτουμένη πίεση στην κατανάλωση καθώς και το βάθος εξαγωγής του νερού.

Δεν γνωρίζετε ή δεν μπορείτε να υπολογίσετε το μανομετρικό; Επικοινωνήστε μαζί μας γνωρίζοντας τα παραπάνω στοιχεία  (Γ, Δ, Ε) και θα υπολογίσουμε εμείς για εσάς την κατάλληλη αντλία.

Αφήστε μια απάντηση

Καλάθι

Back to Top